CYBERBEZPIECZEŃSTWO DLA KAŻDEGO.
BEZ KOMPROMISÓW.
POZOSTAŁE USŁUGI
Wszystko inne co jest związane z bezpieczeństwem.
Rewizja finansowa
Przeprowadzenie rewizji finansowej polega na przeanalizowaniu sprawozdań finansowych firmy w celu ustalenia czy zostało one sporządzone w sposób prawidłowy i przekazują prawidłowy obraz sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Przeprowadzenie rewizji finansowej zwiększa wiarygodność informacji zawartych w sprawozdaniach.
Prawo nowych technologii & IT
Nasza firma oferuje usługi z zakresu prawa technologi i IT. Tempo rozwijającej się technologii może przyspożyć wilelu prawych problemów z tym związanych dlatego bardzo ważna jest wiedza prawna z ich zakresu. W swoich działaniach współpracujemy z prawnikami i kancelariami prawnymi.
Ochrona wizerunku
Ochrona wizerunku to usługa chroniąca przed hejtem, pomówieniami i oszczerstwami w sieci. Monitorujemy sieć aby wykryc takie działania i wprowadzamy działania zaradcze w przypadku ich wykrycia.
Szczegółowe działania:
  • analiza opini o kliencie,
  • monitoring,
  • ocena zgromadzonych treści,
  • poprawienie wizerunku.
Cyber & Due Diligence
Poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej, podatkowej, a także zbadanie cyberbezpieczeństwa. Due diligence ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową (np. fuzja, przejęcie, wydzielenie lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa).
Szkolenia z bezpieczeństwa IT
Niezwykle ważna jest edukacja pracowników z zakresu bezpieczeństwa IT. Nasza firma oferuje przeprowadzanie szkoleń z bezpieczeństwa IT, które mają na celu zaznajomienie z dobrymi praktykami i metodami zabezpieczania się w zakresie cybersecurity.
Po szkoleniu kadra pracownicza Twojej działalności będzie dokładnie wiedziała jak się chronić, aby nie paść ofiarą ataku hakerskiego.
Prace badawcze i rozwojowe
Nasz zespół aktywnie rozwija własne rozwiązania, mogące znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa. Możemy pomóc w opracowaniu i wdrożeniu zarówno prostych narzędzi jak i zaawansowanych systemów.
Usługi niestandardowe
Z ochotą podejmujemy się nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i wszystkiego co jest z nim związane. Masz bardzo nietypowy problem albo ciekawy pomysł? Chętnie o nim posłuchamy i pomożemy w jego rozwiązaniu lub wdrożeniu w życie!
Do góry